Priser

Gym & grupp träning

Per gång: 90:-
Tiokort: 750:-
Månadskort: 640:-
Kvartalskort: 1800:-
Halvårskort: 2900:-
Vid betalning månadsvis: 503:-
Helårskort: 5300:-
Vid betalning månadsvis: 460:-

Ungdom per gång: 60:-
Ungdom kvartalskort: 1400:-
Ungdom halvårskort: 2000:-
Ungdom årskort: 3500:-
Ungdom tiokort: 600:-

Pensionär per gång: 60:-
Pensionär månadskort: 520:-

 

Gym & egen träning

Per gång: 50:-
Tiokort 450:-
Månadskort 350:-
Kvartalskort 850:-

Halvårskort 1700:-

Helårskort 2500:-

Privatlektion olympiska lyft mm.: 1000:-